Puhtaus ja siisteys ovat tulevaisuuden avainasioiden joukossa!

06. helmikuuta 2024

Puhtaus ja siisteys ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta.

Puhdistus- ja siivouspalveluiden tulee olla tulevaisuuden avainasioiden joukossa, koska nämä palvelut jos jotkin ovat kestävän ja vastuullisen huomisen tae!

Nyky-yhteiskunnassa, jossa kiire, stressi ja ympäristön monimuotoisuus vaikuttavat arkipäiväämme, on helppo unohtaa puhdistuksen ja siivouksen merkitys. Nämä palvelut ovat kuitenkin aivan keskeisiä sekä henkilökohtaisen että työhyvinvoinnin ja -terveyden ylläpitämisessä, myös ennaltaehkäisevässä mielessä, ja niiden laadun on oltava etusijalla vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden suunnittelussa.

Jo koronapandemian olisi ajatellut vahvan ja vakuuttavan leiman sille, että puhtaat ja siistit työskentely- ja asuinympäristöt ovat ensisijaisen tärkeitä asioita terveydelle sekä hyvinvoinnille, myös ennaltaehkäisevässä muodossa.

Puhdistus- ja siivouspalveluiden tärkein tehtävä on luoda terveellinen ja turvallinen ympäristö, niin kotona, työssä kuin julkisissa tiloissakin. Laadukkaat palvelut eivät ainoastaan paranna fyysistä terveyttämme, vaan myös vahvistavat henkistä hyvinvointiamme tarjoamalla miellyttävän ja viihtyisän, siis puhtaan ja siistin ympäristön. Siivous- ja puhdistuspalvelut ja niiden laatu vaikuttavat suoraan koettuun henkilökohtaiseen ja työhyvinvointiin. Tämä meiltä usein unohtuu!

Tulevaisuudessa ja jo nyt on kiinnitettävä erityistä huomiota myös kestävyyteen, vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen puhdistus- ja siivouspalveluissa. Tehokkaiden ja ekologisten siivousmenetelmien kehittäminen on välttämätöntä, jotta voimme säilyttää ympäristömme terveenä ja elinkelpoisena. Lisäksi panostaminen laadukkaisiin, mutta silti samalla kestäviin ja vastuullisiin siivousaineisiin ja -välineisiin on niin ikään investointi pitkäaikaiseen terveyteen eikä vähiten toimialan sisällä.

Korkealaatuiset, kestävät ja vastuulliset puhdistus- ja siivouspalvelut ovat myös taloudellisesti kannattavia. Ne vähentävät sairauspoissaoloja ja parantavat työtehoa,
mikä hyödyttää sekä yksilöitä että yrityksiä. Laadukas, kestävä ja vastuullisesti toteutettu siivous on ennen kaikkea investointi terveeseen ja tuotteliaaseen tulevaisuuteen.

Jotta voimme varmistaa puhdistus- ja siivouspalveluiden laadun tulevaisuudessa, tarvitaan kestävää ja vastuullista alan sääntelyä ja ammattitaitoista sekä osaavaa henkilökuntaa. Alan arvostuksen nostaminen on aivan olennaista houkutellaksemme osaavia ammattilaisia myös puhdistuspalvelualalle ja varmistaaksemme, että myös nämä kriittiset palvelut täyttävät korkeimmat laatustandardit myös tulevaisuudessa.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että puhdistus- ja siivouspalvelut eivät ole pelkästään pinnallisia tai jopa näkymättömiä toimenpiteitä, vaan ne muodostavat perustan terveelle ja hyvinvoivalle yhteiskunnalle. Laatu ja kestävyys sekä erityisesti vastuullisuus ja ammattitaito ovat avainsanoja, kun suunnittelemme tulevaisuuden puhtautta ja siisteyttä.

Haastan mukaan niin yrittäjäkollegat, yrittäjäjärjestöt, alan edunvalvojat, että kaikki muut yrittäjät, johtajat ja päättäjät pitämään yhdessä huolta siitä, että puhtaus ja siisteys eivät ole tulevaisuudessa niitä asioita, joista tingitään ja säästetään lähes aina ensisijaisesti. Sen sijaan ne olisivat yksi tärkeimmistä ja arvostetuimmista palveluista, joilla luodaan, ylläpidetään ja taataan terveys- ja työterveysturvallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia joka päivä!

Outi Hakunti
Toimitusjohtaja
Smart Siivous Oy, Kokkola

Pyydä ilmainen
tarvekartoitus

Nimi*
Puhelinnumero*

Sähköpostiosoite*
Palvelu*

Viesti*

Syötä suluissa oleva tarkistenumero (670860)*Soita tai
lähetä sähköpostia

Outi Hakunti

Toimitusjohtaja

050 305 0077

outi(at)smartsiivous.fi